37.8 C
Podgorica
19.07.2024.

Drašković: Novac nije nestao, na blokiranom je računu u banci u Londonu

Vladan Drašković, koji je juče smijenjen sa funkcije izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore, odgovorio je na optužbe predsjednika Odbora direktora ACG Eldina Dobardžića, rekavši da novac koji se spominje – nije nestao.

Prema informacijama iz Crnogorske komercijalne banke, kako je kazao, cjelokupan iznos nalazi se u National Westminster banci u Londonu, na blokiranom računu i biće, kako je rekao, vraćen nakon postupka koji je u toku.

“Važeći Statut je na snazi od 04.09.2021. godine. Dobardžić i Đoković su bili članovi Odbora direktora tada kao i danas, pri čemu je za cio period ukupno bilo 12 postupaka javnih nabavki vrijednosti iznad 100 hiljada eura, od čega je realizovano osam. Za sve postupke pribavljana je jedna saglasnost”, saopštio je Drašković.

Dodaje da je ovo “prvi put da se traži dodatna saglasnost.”

Kaže i da “nema govora o samoinicijativnom odobrenju” isplate od 551.000 eura i tvrdi da je saglasnost Odbora direktora za raspolaganje sredstvima iznad 100 hiljada eura pribavljena.

“‘Aerodromi Crne Gore’ AD su u godišnjem planu javnih nabavki za 2022. godinu predvidjeli nabavku 10 putničkih stepenica ukupne vrijednosti 700.000,00 eura (Stavka 69 po PJN za 2022) godinu. Navedeni Plan je usvojen odlukom Odbora direktora ACG br. 001-844 na sjednici održanoj dana 02.02.2022. godine. Povodom navedene nabavke Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 28.08.2022. donio Zaključak br. 001-6940 kojim daje saglasnost za sprovođenje postupka javnih nabavki -stavka 69 Plana javnih nabavki za 2022. godinu koja se odnosi na nabavku 4 putničkih stepenica za potrebe Aerodroma Podgorica i 4 putničkih stepenica za potrebe Aerodroma Tivat procijenjene vrijednosti 560.000,00 eura bez PDV-a”, saopštio je Drašković.

“Navedenim Zaključkom Odbor direktora ACG je ovlastio Izvršnog direktora da sprovede postupak javne nabavke putničkih stepenica. Zakonom o javnim nabavkama jasno je definisano što znači sprovođenje javne nabavke, počev od formiranja komisije koja će u cjelosti sprovesti postupak, objavljivanja javnog poziva, sastavljanja tenderske dokumentacije, vrednovanja ponuda, sastavljanja rang liste koja će u konačnom dovesti do donošenja Odluke o izboru, i na kraju do potpisivanja Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. Po osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 01/4-1887 od 09.03.2023. godine zaključen je Ugovor o javnoj nabavci putničkih stepenica između ‘Aerodromi Crne Gore’ AD kao Naručioca i ‘TBD (OWEN HOLLAND) LTD’ kao Dobavljača kojim je predviđena nabavka 8 putničkih stepenica za potrebe Aerodroma Podgorica i Tivat ukupne vrijednosti 551.000 eura”, dodaje on.

Samim potpisivanjem ugovora, kako je rekao, proističe obligacioni odnos između ugovornih strana, kao i obaveza Aerodroma da nakon isporuke robe, odnosno potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe, te prijemu fakture “izvrši virmansko plaćanje u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema iste”.

“Član 22 stav stav 3 Statuta Aerodromi Crne Gore AD predviđa da sredstvima Društva preko 100.000 eura Izvršni direktor raspolaže uz saglasnost Odbora direktora. Prethodno navedenim Zaključkom Odbora direktora Izvršni direktor je ovlašćen da sprovede postupak, te je ovlašćen i za samu realizaciju postupka gdje se kao posljednja faza uzima isplata predmetne fakture. Navedeno postupanje kako Izvršnog direktora, tako i Odbora direktora je u potpunosti u skladu sa Statutom ACG, Zakonom o privrednim društvima, kao i sa Zakonom o javnim nabavkama”, zaključuje se u saopštenju.

 

- Oglasi-spot_imgspot_img
Poslednje vijesti
- Oglasi-spot_img
POVEZANE VIJESTI
- Oglasi-spot_img

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime