Impressum

OSNIVAČ: A PLUS MEDIA GROUP DOO 

ADRESA: Vaka Đurovića bb, sjeverna tribina stadiona

PIB 02296721

Broj pod kojim je zavedena Odluka: 29/23

Mjesto i datum:11.01.2023.godine, Podgorica

Glavni urednik: Ivona Čavić

VLASNIČKA STRUKTURA: Ivona Čavić 100 %

Kontakt: [email protected]