33.9 C
Podgorica
18.06.2024.

Ukinuto rješenje o izručenju Do Kvona, konačnu odluku donosi Viši sud

Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbe okrivljenog Kvon Do Hijonga i njegovih branilaca i ukinuo je rješenje Višeg suda od 8. aprila, pa predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Advokati Do Kvona, Goran Rodić i Marija Radulović podnijeli su žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici, koji je utvrdio da su ispunjene pretpostavke za izručenje kripto-tajkuna i Južnoj Koreji i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

“Prvostepenim rješenjem Višeg suda u Podgorici Kv.br.424/24 od  08.04.2024.godine, utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje  državljanina Republike Koreje okrivljenog Kwon Do Hyeonga, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbi Republike Koreje i molbi Sjedinjenih Američkih  Država”, saopšteno je iz apelacionog suda.

Vrhovni sud je 8. aprila ukinuo je ranija rješenja Višeg i Apelacionog suda, i predmet vratio na ponovno odlučivanje Vrhovnom sudu. Odluku i tome kome će kralj kripto valuta biti izručen: Južnoj Koreji ili SAD – u koje ga potražuju zbog milionskih kripto-prevara trebalo je da donese aktuelni ministar pravde Andrej Milović. Međutim, iz Apelacionog suda takođe navode da odluku o izručenju Do Kvona ne može donijeti ministar pravde Andrej Milović.

Kvon izručenje u neku od pomenutih zemalja čeka u prihvatilištu za strance u Spužu.

Odlučujući o žalbama, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač. 9 ZKP-a,  jer rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama, budući da prvostepeni sud osim pukog citiranja odluke Vrhovnog suda, nije naveo valjane razloge kojim se rukovodio prilikom donošenja pobijanog rješenja.

“Pri tome, od odlučujeg značaja je da pravo na obrazloženu odluku predstavlja pravo na davanje  bitnih razloga i jasno obrazloženih stavova suda prema pravnim i činjeničnim pitanjima  na osnovu kojih je donijeta odluka. To pravo je zasnovano na principu na kojem je  zasnovana i sama Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,koji se odnosi na zaštitu pojedinca od proizvoljnog presuđivanja, odnosno zaštitu principa vladavine prava i sadržano je u članu 6 navedene konvencije”, navodi se u saopštenju.

U vezi sa tim, prvostepeni sud nije dao analizu prirode skraćenog postupka u  odnosu na redovni postupak i zašto u konkretnom smatra da nije u pitanju skraćeni  postupak, kod činjenice da je okrivljeni dao saglasnost za izručenje i zašto smatra da  nije u nadležnosti suda da u konačnom odluči o dozvoljenosti izručenja.

“Ukoliko lice čije se izručenje traži da saglasnost za izručenje, u pitanju je skraćeni postupak koji se ima primijeniti i u kojem slučaju sud odlučuje o izručenju”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Pitanje situacije kada izručenje istog lica traži više država i kriterijuma kojim se treba rukovoditi prilikom odlučivanja o dozvoli izručenja, regulisano je članom 26 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, članom 17 Evropske konvencije o ekstradiciji, kao i članom X Konvencije o izdavanju krivaca zaključene između Srbije i Ujedinjenih Američkih Država iz 1901.godine, čiju analizu nije dao  prvostepeni sud.

Prvostepeni sud je bio dužan da ponovo sasluša okrivljenog uz obezbjeđenje  ispunjenosti garancija da je lice čije se izručenje traži saglasnost dalo dobrovoljno, da je bilo svjesno njenih posledica, te da se data saglasnost ne može opozvati, sve u smislu člana 29 stav 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, na šta upućuje Vrhovni sud Crne Gore u rješenju koje je donijeto po zahtjevu za zaštitu zakonitosti.

Navedeno rješenje Apelacionog suda Crne Gore sa bližim razlozima biće objavljeno na internet stranici Apelacionog suda.

- Oglasi-spot_imgspot_img
Poslednje vijesti
- Oglasi-spot_img
POVEZANE VIJESTI
- Oglasi-spot_img

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime