5.8 C
Podgorica
4.12.2023.

Nakon mišljenja ASK-a 15 funkcionera podnijelo ostavke

Na osnovu datih mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije podnijeto je 15 ostavki javnih funkcionera na funkcije ili dužnosti nespojive sa javnom funkcijom, dok su, nakon datih mišljenja, konstatovana i tri prenosa upravljačkih prava u privrednom društvu, kao i jedan raskid ugovora o uslugama zbog utvrđenog sukoba interesa – navodi se u Rezimeu rezultata ASK-a u prvih devet mjeseci ove godine.

Zbog kršenja odredaba Zakona o sprečavanju korupcije, koje se odnose na oblast ograničenja u vršenju javnih funkcija, ASK je u prvih devet mjeseci 2023. podnio sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka nadležnim sudovima za prekršaje, od kojih je u tri od suda traženo oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. Okončan je i jedan predmet iz prethodnog perioda, u kojem je izrečena kazna u iznosu od 300 eura.

ASK navodi da je u prvih devet mjeseci 2023. godine, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dao 151 mišljenje u oblasti sprečavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, čime se, kako se navodi u Rezimeu rezultata rada za prvih devet mjeseci ove godine, održava kontinuitet velikog broja zahtjeva i datih mišljenja u ovoj oblasti.

Od ukupnog broja datih mišljenja u prvih devet mjeseci 2023. godine 35 je negativno, odnosno u njima je konstatovano da postoji ograničavajući faktor u odnosu na navode iz zahtjeva za davanje mišljenja, dok je 54 mišljenja pozitivno (nema ograničavajućeg faktora u odnosu na navode iz zahtjeva). ASK navodi da se 13 mišljenja odnosi na članstvo javnih funkcionera u organima upravljanja i nadzornim organima javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica, gdje je konstatovano da javni funkcioner može biti član navedenih organa upravljanja ili nadzornih organa, ali da po osnovu navedenog članstva ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu. Navodi se da se 49 mišljenja odnosi na status javnih funkcionera shodno članu 3 Zakona o sprečavanju korupcije.

“Agencija je u prvih devet mjeseci 2023. pokrenula 24 upravna postupka u ovoj oblasti – 11 u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija i 13 u dijelu sprečavanja sukoba interesa. Okončana su tri postupka, uključujući predmete iz prethodnog perioda, i u kojima je utvrđeno da nema kršenja Zakona “, navodi se u dokumentu.

Agenciji je ove godine 25 organa vlasti prijavilo ukupno 159 poklona primljenih tokom 2022. godine, dok je ukupno 136 organa vlasti na državnom i lokalnom nivou dostavilo obavještenja da nijesu primali poklone u toku prošle godine. ASK-u je 39 organa vlasti prijavilo ukupno 187 sponzorstava iz 2022. godine, 241 organ vlasti prijavio je ukupno 2.042 donacije, a 116 organa vlasti dostavilo je obavještenja da nijesu primali donacije i sponzorstva u toku 2022. godine.

“Zbog kršenja odredbe ZSK koja propisuje obavezu organa vlasti da, do kraja marta tekuće godine za prethodnu, Agenciji dostavi izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima sa kopijom dokumentacije, ASK je podnio 39 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Do kraja septembra 2023. okončan je 21 postupak po zahtjevima (uključujući i predmete iz prethodnih godina), od čega su u 18 izrečene sankcije – šest novčanih kazni u ukupnom iznosu od 3.900 i 12 opomena “, navodi se u dokumentu ASK-a.

Agenciji je već u prvih devet mjeseci 2023. godine dostavljeno ukupno 11.786 izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja – više u odnosu na godišnje nivoe svih prethodnih godina rada ASK-a.

“Rast broja dostavljenih izvještaja posljedica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera, kao i većeg broja izvještaja koje javni funkcioneri dostavljaju po prestanku funkcije. Ovim je dodatno povećan obim rada nadležnog odsjeka, posebno u dijelu administrativno-tehničke provjere izvještaja “, navodi ASK.

Kako piše u dokumentu, u skladu sa godišnjim planom provjere za 2023. godinu, u II kvartalu počela je kontrola izvještaja o prihodima i imovini u smislu tačnosti i potpunosti podataka, koja će trajati do kraja godine.

“U izvještajnom periodu početa je provjera 760 izvještaja o prihodima i imovini, (od planiranih 1.496), od kojih je okončana provjera 734 izvještaja. Broj provjerenih izvještaja u smislu tačnosti i potpunosti je i veći, imajući u vidu da nadležni odsjek provjerava izvještaje i po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev. S tim u vezi, nadležni odsjek je u prvih devet mjeseci 2023. godine započeo provjeru 89 izvještaja o prihodima i imovini. Od toga, okončana je provjera 86 izvještaja, u 16 izvještaja utvrđena su moguća kršenja zakona i predmeti su dostavljeni nadležnom odsjeku za pokretanje upravnih i prekršajnih postupaka”, ističe se u dokumentu.

ASK navodi da dodatna provjera izvještaja, kao najsloženiji vid kontrole prihoda i imovine javnih funkcionera (odnosi se na 20 visokorangiranih javnih funkcionera, izabranih u skladu sa stepenom ranjivosti oblasti/funkcije na korupciju), u skladu sa godišnjim planom provjere za 2023, početa je u II kvartalu i trajaće do kraja godine.

“U vezi sa dodatnom provjerom koja je počela u III kvartalu 2022. godine, u I kvartalu 2023. pokrenuta je kontrola za 20 javnih funkcionera. U svih 20 predmeta u postupku kontrole utvrđena su moguća kršenja odredaba ZSK “, navodi Agencija.

Agencija je u prvih devet mjeseci 2023. pokrenula 36 upravnih postupaka u oblasti prijave prihoda i imovine. Okončan je jedan postupak u kojem je utvrđeno kršenje zakona. Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u prvih devet mjeseci 2023. godine u ovoj oblasti je veći od godišnjeg nivoa prvih šest godina rada ASK, kako se objašnjava u dokumentu, što je prvenstveno generisano većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku.

“Tokom prvih devet mjeseci okončana su 882 prekršajna postupka (uključujući i one iz prethodnih godina), od čega su u 87,6 odsto izrečene sankcije (292 novčane kazne i 481 opomena). Ukupan iznos novčanih kazni je 60.865 eura “, navodi ASK.

Krajem 2020. godine, kako piše u dokumentu, početo je praćenje tzv. stila života javnih funkcionera, u cilju provjere uvećanja imovine javnih funkcionera, koristeći za to javno dostupne podatke, kao i saznanja iz medija, i upoređujući ih sa bazama podataka kojima ASK ima pristup, uz pridržavanje zakonskog okvira propisanog članovima 23 i 30 ZSK. U tom smislu, Agencija je u II kvartalu 2023. godine pokrenula postupak za ispitivanje stila života za jednog državnog službenika koji ima obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini i predmet je dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Agencija je u prvih devet mjeseci, zbog kršenja antikorupcijskih zakona, nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 1.774 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, i to 1.578 zbog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije i 196 zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Okončana su ukupno 1.162 postupka (uključujući postupke po zahtjevima iz prethodnih godina), od čega su u 88 odsto izrečene sankcije (386 novčanih kazni i 635 opomena). Ukupan iznos novčanih kazni iznosi 90.530 eura.

“Zbog kršenja antikorupcijskih zakona, Agencija je već u prvih devet mjeseci 2023. godine pokrenula za 14 odsto više prekršajnih postupaka u odnosu na godišnji nivo 2022. godine i značajno više u odnosu na godišnje nivoe od početka rada Agencije. Ovo je prvenstveno generisano većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka u oblasti provjere prihoda i imovine i finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja “, navodi se u dokumentu.

Raste broj prijava zviždača

Agencija je u prvih devet mjeseci 2023. godine primila 147 prijava zviždača, kako navodi, više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine i značajno više u odnosu na godišnje nivoe prvih šest godina rada ASK, čime se nastavlja trend rasta broja prijava.

Okončano je 39 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u dva slučaja utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa (u sistemu pravosuđa i organu lokalne samouprave). Agencija je dala ukupno pet preporuka zakonskom obvezniku za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika, koje nijesu realizovane, te je u tom smislu Agencija postupila u skladu sa ovlašćenjima koja proizilaze iz odredbe člana 53 ZSK. Agencija je pokrenula jedan postupak po službenoj dužnosti, koji je u toku.

“U izvještajnom periodu Agencija je 12 prijava zviždača proslijedila nadležnim tužilaštvima. U odnosu na jednu prijavu iz ranijeg perioda dostavljena je povratna informacija da je odbačena. Agencija je 15 prijava proslijedila drugim nadležnim institucijama, od kojih je za jednu dobijena povratna informacija da jesu utvrđene nepravilnosti, dok za šest nijesu”,  navodi se u dokumentu.

- Oglasi-spot_imgspot_img
IzvorPobjeda
Poslednje vijesti
- Oglasi-spot_img
POVEZANE VIJESTI
- Oglasi-spot_img

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime