34.9 C
Podgorica
22.06.2024.

“Kako da hitno spriječimo isplatu”: Medenica i Vlahović Milosavljević komunicirale o predmetu protiv Arsića

Vesna Medenica i Milica Vlahović Milosavljević više su puta komunicirale su o sudskom predmetu protiv kuma tadašnje predsjednice Vrhovnog suda, pokušavajući da nađu način kako da taj slučaj okrene u svoju korist.

Obje su na prekjučerašnjem suđenju negirale krivicu, rekavši da je sve urađeno u skladu sa zakonom i da Medenica nije, kako to piše u optužnici, nezakonito uticala na tu sutkinju Privrednog suda da donese odluku u korist Rada Arsića, a na štetu korporacije “Ten” sa sjedištem u Moskvi.

Međutim, iz njihove telefonske komunikacije vidi se da je Medenica tim povodom prvi put kontaktira 2. novembra 2018. godine, nakon čega je Vlahović Milosavljević dan kasnije odgovara porukom, a potom je u više navrata detaljno informiše o tom slučaju…

“Razmišljala sam. Postoji mogućnost da on podneskom preinači protivtužbu, na način što će dodati i neki nenovčani zahtjev, kao recimo zahtjev za poništaj ili utvrđenje ništavosti onog člana 5 Investicionog ugovora, čiji je raskid između ostalog predmet ovog postupka. Istim podneskom da predloži i izdavanje nove privremene mjere, ali radi zabrane bilo kakvog otuđenja i opterećenja tih nepokretnosti, i to bi eventualno obavezivalo i javnog izvršitelja, ukoliko se pokrene postupak prinudne naplate. Tek preinačenjem tužbe bi se stekli uslovi za ocjenu ispunjenosti kumulativnih uslova za obezbjeđenje nenovčanog potraživanja koji uslovi su fleksibilniji (jer je predmet protivtužbenog zahtjeva naknada štete – novčano potraživanje, za koje su propisani stroži uslovi), pa bi učinio vjerovatnim postojanje potraživanja time što bi dostavio presudu kotorskog suda, a da je privremena mjera potrebna da bi se spriječio nastanak nenadoknadive štete, može pružiti dokaz u pravcu preduzimanja nekih radnji od strane tužioca radi prodaje tih nepokretnosti. Ukoliko se ovako formuliše predlog i pruže ovi dokazi, ja bih istog dana donijela rješenje o određivanju privremene mjere i onda bi bio spašen prodaje. Izvinite ako sam bila malo konfuzna”, piše sutkinja Privrednog suda Medenici.

Iako je na saslušanju u Specijalnom državnom tužilaštvu saopštila da je tadašnja predsjednica Vrhovnog suda vršila pritisak na nju i da je nezgodna kada joj se neko zamjeri, suspendovana sutkinja Privrednog suda to je prije dva dana porekla u sudnici.

Objašnjavajući zbog čega je u istrazi rekla jedno, a na suđenju drugo, Vlahović Milosavljević kazala je da je to učinila dva mjeseca nakon porođaja, “u stanju jakog stresa i posebne psihofizičke iscrpljenosti”.

“Odbrana koju sam iznijela u fazi istrage je prije svega nepotpuna, jer se tom prilikom uopšte nisam izjašnjavala o odlučnim činjenicama koje se tiču krivičnog djela, već isključivo na okolnosti komunikacije sa bivšom predsjednicom. Zbog toga se u javnosti paušalno izvještavalo da sam navodno priznala izvršenje krivičnog djela”.

DETALJNI IZVJEŠTAJI

Dvadeset dana nakon što se Medenica prvi put kod nje interesovala za predmet svog kuma, sutkinja Privrednog suda ponovo je detaljno izvještava o stanju spisa, ali i podučava što treba da se uradi kako bi ona mogla da djeluje u korist te stranke u postupku.

“Privremena mjera radi obezbjeđenja novčanog potraživanja iz protivtužbe – zabrana otuđenja, opterećenja i raspolaganja nepokretnosti. Ispunjen je prvi uslov za izdavanje privremene mjere, jer je donošenjem pravosnažne presude Osnovnog suda u Kotoru učinio vjerovatnim postojanje potraživanja za naknadu štete. Takođe je ispunjen i drugi kumulativno propisani uslov za izdavanje privremene mjere, a to je opasnost da će bez takve mjere protivnik obezbjeđenja – tužilac osujetiti ili znatno otežati naplatu potraživanja, a ta opasnost postoji samom činjenicom što bi se potraživanje trebalo ostvariti u inostranstvu, jer tužilac već duži vremenski period ne obavlja djelatnost u Crnoj Gori, pa samim tim ne ostvaruje prihode od kojih bi se moglo naplatiti potraživanje. Neka u tom pravcu priloži neki dokaz uz predlog za određivanje privremene mjere, kao i presudu Osnovnog suda u Kotoru”, piše sutkinja Vlahović Milosavljević 23. novembra 2018. godine Medenici.

O tome pričaju i mjesec kasnije, kada joj predsjednica Vrhovnog suda naglašava da se “hitno” mora spriječiti druga strana.

Sutkinja Privrednog suda i tog 26. decembra preko Medenice uči stranku u postupku – njenog kuma, kako da zaštiti potraživanja.

To čini nakon što joj je napisala da je ponovo detaljno pregledala spise, “jer su obimni”.

“… On po ovoj presudi suda u Kotoru ima dosuđeno potraživanje prema tužiocu na ime naknade štete zbog izgubljene dobiti. Pošto je presuda pravosnažna, ima mogućnost da se odmah namiri u izvršnom postupku. Ako sam Vas dobro razumjela za prigovor kompenzacije, može ga staviti i u ovom mom postupku. O njemu se odlučuje uz odluku o glavnoj stvari, nije potrebna privremena mjera. Privremena mjera se može odrediti kao sredstvo obezbjeđenja novčanog potraživanja iz protivtužbe u mom postupku, do njegovog pravosnažnog okončanja, a koje se odnosi na naknadu materijalne štete – stvarne štete i izgubljene dobiti i za to su ispunjeni zakonski uslovi. Svrha bi bila da se nakon pravosnažnosti ove parnice osigura naplata potraživanja iz protivtužbe na nepokretnostima u vlasništvu tužioca, ili pokretnim stvarima, akcijama ili udjelima u nekom privrednom društvu (ako nešto od toga tužilac posjeduje u CG). Ako je potrebno, mogu navratiti do Vas, jer sam završila sa suđenjima”, šalje sutkinja Privrednog suda i dobija odgovor.

“Ok. Problem je što ovi imaju otvoren prostor za naplatu 400.000 eura za izgradnju marine i to treba spriječiti, jer po presudi kotorskog suda ne mogu se naplatiti, jer nemaju ništa upisano na sebe. Evo se mora spriječiti, ali kako hitno?”, šalje Medenica.

Sutkinja Vlahović Milosavljević konstatuje da je to, u stvari, “ono osiguranje iz člana 5 ugovora o izgradnji marine na naplatu iznosa od 400 hiljada od 30. 10. 2018.”

Tada ponovo uči što da radi stranka u postupku, odnosno, kum Vesne Medenice i kako da “nepreciznošću” u zahtjevu spriječi prodaju” nepokretnosti.

“On ima pravo da aktivira tu hipoteku radi prodaje nepokretnosti u vlasništvu tuženih i vraćamo se na ono da jedino može tražiti ako na neki način spriječi tu prodaju. Ali problem je što se privremenom mjerom ne može tražiti zabrana otuđenja svojih nepokretnosti, nego samo onih koje su u vlasništvu protivnika obezbjeđenja, ovdje tužioca. Evo ih vrste privremenih mjera, ne može se uklopiti ni u jednu. Razmišljam i jedino da formuliše privremenu mjeru – da se zabrani otuđenje i opterećenje nepokretnosti iz čl. 5 investicionog ugovora, pa da ne pominje u čijem su vlasništvu, i to kao mjera obezbjeđenja njegovog potraživanja iz protivtužbe. To je jedini način da se pokuša spriječiti prodaja”, piše sutkinja.

Nekoliko minuta kasnije obavještava predsjednicu Vrhovnog suda kakvo rješenje će donijeti i to na način što joj šalje sliku, a potom porukom i što je napisala:

“Zabranjuje se otuđenje i opterećenje nepokretnosti iz čl. 5 investicionog ugovora do pravosnažnog okončanja ovog parničnog postupka, kao mjera obezbjeđenja novčanog potraživanja iz protivtužbe. Neka priloži presudu suda u Kotoru i navede da tužilac nema imovinu, niti ostvaruje prihode u Crnoj Gori i neki dokaz za to ako posjeduje”, piše ona i sjutradan konačno izvještava da je završeno rješenje.

“Upravo sam završila i rješenje je otpravljeno. Pozdravljam Vas!”, šalje Medenici.

Medenica je u sudnici rekla da je informacije o tom predmetu dobila od advokata Željka Aprcovića, odgovarajući pitanje sutkinje Nade Rabrenović.

“Taj dokaz oko mojih poruka je kontaminiran. Neko je hakovao moj telefon. Ako je brisao poruke u moju korist, mogao je i dopisivati i na moju štetu”, naglasila je ona.

Ona je saopštila da je u pitanju politički progon protiv nje i naglasila da je Vrhovni sud tokom njenog mandata bio hram znanja i kičma pravosudnog sistema.

Poruke prosljeđivala Arsićevoj supruzi

Iako je u sudnici tvrdila da je o predmetu svog kuma razgovarala samo sa advokatom Aprcovićem, Vesna Medenica je poruke koje joj je slala sutkinja Vlahović Milosavljević prosljeđivala supruzi svog kuma Rada Arsića, sa napomenom “ovo je za kuma”.

Na taj način učila ga je kako da “izboksuje” donošenje privremene mjere.

Osim njoj, poruke je slala i advokatu Aprcoviću, kojem je dan prije nego je sutkinja Vlahović Milosavljević donijela rješenje, proslijedila savjet te sutkinje – da prilože presudu suda u Kotoru i navedu da tužilac nema imovinu, niti ostvaruje prihode u Crnoj Gori i neki dokaz za to ako posjeduje”.

Zvala Blaža da “proprati” predmet

Krajem januara 2019. godine, odnosno mjesec nakon što je napisala rješenje u korist kuma Vesne Medenice, tadašnja sutkinja Privrednog suda izveštava predsjednicu Vrhovnog suda da je na njenu odluku uložen prigovor.

Medenica tada najavljuje i da će zvati Blaža Jovanića, u to vrijeme predsjednika Privrednog suda, koji je kasnije optužen da je šef stečajne mafije.

“Dobro jutro! Samo da Vas pozdravim i javim da je bio prigovor vijeću na rješenje o određivanju privremene mjere. Zadužena je Marina Đurovic sa predmetom. Puno pozdrava”, piše Vlahović Milosavljević 28. januara te godine.

“Ok zvaću Blaža. Pošalji mi broj predmeta”, odgovara joj Medenica.

Sada optužena Vlahović Milosavljević upozorava Medenicu zbog čega je dobro da se to “proprati”.

“Dobro bi bilo da se to proprati. Specifična je situacija. Ip.br.367-19”…

Tri dana kasnije ponovo razgovaraju o predmetu:

“Dobro jutro. Upravo me zvala Marina Đurović da joj nešto razjasnim oko odluke, bilo joj je vrlo sporno u početku i nije mogla da raščlani činjenicno stanje, ali je nakon toga rekla da će potvrditi rješenje, javljam Vam. Pozdrav!!”.

Medenica kratk odgovara: “OK”, a onda dodaje: “Rekao mi je Blažo”.

“Odlično! Pozdravljam Vas!”, šalje joj sutkinja.

Tokom saslušanja razmišljala sam i strahovala da mogu biti zadržana, odnosno pritvorena, a samim tim i odvojena od tek rođenog djeteta koje dojim, s obzirom na to da su u tom trenutku sva lica u predmetu bila u pritvoru. Zbog svega navedenog nisam bila u stanju da sa pažnjom pratim radnju sačinjavanja zapisnika, niti da shvatim značaj rečenica koje je tužilac u moje ime unio u zapisnik. To znači da je moja odbrana ne samo nepotpuna, već i neprecizna”, rekla je ona.

 

- Oglasi-spot_imgspot_img
IzvorVIJESTI
Poslednje vijesti
- Oglasi-spot_img
POVEZANE VIJESTI
- Oglasi-spot_img

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime